Your cart

Your cart is empty

Coaching on subscription

Virtual solutions

This is a monthly subscription for coaching via chat only, Monday through Thursday. Perfect when you need an expert to play with and advice along the way.

Stöd när du behöver det.

Min abonnemangsmodell är grundad i en helhetssyn, där ledordet är flexibilitet.

Det innebär att du betalar ett fast månadspris för ditt abonnemang, och får tillgång till det stöd du behöver varje månad. Utan startavgifter – med 2 månaders uppsägningstid.

Vad behöver du hjälp med?

Administration

Ekonomi

Marknadsföring

Försäljning

Hur fungerar det?

Stöd när du behöver hjälp, men inte annars. Välj mellan färdiga paket på 15 upp till 80 timmar per månad.

Du väljer ett specifikt antal timmar per månad som passar dig och vårt samarbete inleds.

Timmarna som ingår i ditt valda abonnemang sätts in på din timbank den första dagen i månaden och sedan använder vi dem efter behov under de kommande veckorna. Hur, när och till vad bestämmer vi tillsammans på vägen.

Så du får hjälp precis i den utsträckning du behöver, när du behöver det – utan att anställa.