English version is under construction

Your cart

Your cart is empty

Föreläsning, Rådgivning & Coaching

Medvetet företagande

Dagarna för att starta ett företag bara för att göra vinst är sedan länge förbi.

Dagens mest framgångsrika företagare är mer fokuserade på att lösa världens största problem. Om du inte driver ditt företag med ett större syfte, går du miste om glädjen – och intäkterna – som kommer från att vara en medveten entreprenör.

En resultatlinje som går långt bortom vinst.

I likhet med begreppet "medveten kapitalism" fokuserar medvetet företagande på en resultatlinje som går långt bortom vinst.

Medvetna företag tar inte bara hand om människor och planeten, utan experter har också funnit att företag som drivs av syfte ofta presterar bättre än företag som är förankrade i en äldre aktieägardriven modell.

Föreläsningar, Coaching & Rådgivning

Jag hjälper företag och entreprenörer att utvecklas på ett medvetet sätt.

Ni kan boka mig för rådginving, föreläsning och coaching.

Conscious business & Sustainable Growth

Josephine

I'm Josephine, your spiritual management consultant based in Sweden, working with business development and management. Here I've been shaping everything from small startups to high multi 8-figure enterprises since 2013.

Now I've embraced conscious entrepreneurship.

I am specialized in helping entrepreneurs and brands navigate sustainable development with a mindful approach.

With coaching, consulting and mentorship I help you through stacking strategy, mindset and energetics for development.

Let's co create ⇣

"PEOPLE DO NOT BUY

GOODS AND SERVICES.

THEY BUY RELATIONS,

STORIES AND MAGIC”

– Seth Godin

“Less mindless hustle,

More mindful magic”

– Josephine Thornander

"There is art in your story and magic in your brand"

– Steve Jordan's

Let's connect